Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Nano Baits, działając pod adresem: https://www.nanobaits.pl prowadzony jest przez: AUTO-PARTS, z siedzibą przy Krakowska 30, 50-425 Wrocław, działającym pod numerem NIP: 6562332489.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Nano Baits, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulowany regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. I) z 2020r. poz. 344, ze zm.)
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. 
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu: https://www.nanobaits.pl w zakładkę „Regulamin” na dole strony. Regulamin można pobrać i wydrukować.

Definicje

Regulamin- niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Klient- osoba fizyczna, korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji lub osoba prawna, względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w której imieniu dokonywana jest Transakcja. 

Konsument- osoba korzystająca z zakupionego produktu

Strona- serwis internetowy pod adresem https://www.nanobaits.pl

Formularz Zamówienia- Usługa dostępna na Stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków umowy Sprzedaży m. in. Sposobu dostawy i płatności.

Koszyk- element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przed Klienta Towary oraz ,w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilość nabywanych Produktów.

Sklep internetowy- prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną https://www.nanobaits.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca- Auto-Parts Damian Machalski, z siedzibą przy ul. Krakowska 30, 50-425 Wrocław, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej Strony internetowej. 

Towar/Produkt- produkt, służący jako ilustracja będący przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia. 

Serwis Przelewy24- Paypro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto). Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu.
 3. Informacja o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 $ 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.:dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W razie wprowadzania promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.
 7. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem Strony: www.nanobaits.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 8. Zamówienie Produktu realizuje się w następujący sposób:
  Klient wybiera dany produkt, który pojawia się w Koszyku, Finalizacja zamówienia następuje po opłaceniu Koszyka.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
 10. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym- rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 11. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00) Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00, w soboty, niedziele lub święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 12. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 13. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT.
 14. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  1. E-mail: biuro.nanobaits@gmail.com
  2. Telefon: 535-177-070
  3. Adres korespondencyjny: Krakowska 30 50-425 Wrocław

Dostawa i koszty transportu

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem: paczkomatu i kuriera.
 2. Dostawa produktów do Klienta jest płatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszt dostawy nie zależy od wagi i wielkości paczki/paczek.
 4. Gdy zajdzie sytuacja spakowania Zamówienia w więcej niż jedną paczkę, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych opłat za dostawę. 
 5. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą realizowane najbliższego dnia roboczego.
 6. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia a więc skompletowanie Produktów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 9. Istnieje możliwość wysyłki za granicę. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

Realizacja płatności

 1. W ramach wykonania Transakcji możliwe są następujące płatności:
  1. Płatność „on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24
  2. Przelew zwykły na rachunek bankowy Sklepu: PL 54109025290000000155781703
 2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.
 3. Klient, który wybrał płatność przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do trzech (3) dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. 
 4. Płatność uznaje się za dokonaną:
  • Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy, w przypadku przelewu zwykłego
  • Po autoryzowaniu Płatności przez Przelewy24, w przypadku płatności on-line lub płatności kartą 
 5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem Przelewy24:
  1. płatności kartą: autoryzacja płatności nastąpi gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona i Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności.
  2. Płatność on-line: w przypadku dokonywania płatności poprzez Przelewy24 Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku a płatność zostanie zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanych w banku.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014,poz.827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. 
 2. Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną na adres ul. Krakowska 30 50-425 Wrocław lub mailowo na adres: kontakt@nanobaits.pl
 3. Wzór odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. Nie później niż w terminie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
  2. Bezpośrednich kosztów zwrotu towaru 
 6. Zwracany towar należy odesłać na adres: ul. Krakowska 30 50-425 Wrocław
 7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów oraz kosztów najtańszej opcji dostawy oferowanej przez sklep w momencie zakupu. Koszty odesłania pokrywa Konsument. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Reklamacja

 1. Firma ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Towar sprzedawany przez Sklep jest fabrycznie nowy. Towar zakupiony w Sklepie jest objęty gwarancją producenta. Standardowy okres gwarancji to 24 miesiące, chyba, że z załączonych dokumentów wynika co innego.
 4. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu czyli paragon VAT lub Fakturę oraz pismo reklamacyjne zawierające opis reklamacji oraz numer konta bankowego w przypadku kiedy oczekiwany jest zwrot pieniędzy a nie wymiana towaru. 
 5. Celem dokonania reklamacji jest powiadomienie Administratora Sklepu o zamiarze złożenia reklamacji poprzez maila: kontakt@nanobaits.pl lub telefonicznie: 535-177-070.
 6. W przypadku gdy paczka nosi ślady uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane tylko w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela paczki. 
 8. Zgłoszenie reklamowanego produktu należy wysłać na adres mailowy: kontakt@nanobaits.pl załączając zdjęcia uszkodzonych Produktów i skan lub zdjęcie dowodu zakupu. 
 9. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia. 
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wysyłany jest towar wolny od was na koszt Administratora Sklepu, Towar uszkodzony jest naprawiany lub zwracana jest kwota pieniężna wynikająca z zakupienia Towaru poprzez przekazanie kwoty na konto bankowe. 
 11. Kolorystyka zdjęć prezentowanych na stronie Sklepu może nieznacznie odbiegać od kolorystyki oryginalnych produktów. Różnice wynikające z różnych ustawień monitorów komputerów Klientów oraz ich parametrów technicznych oraz jakości zdjęcia nie mogą być podstawą do reklamacji. 
 12. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta następuje na adres:
  AUTO-PARTS DAMIAN MACHALSKI
  UL. KRAKOWSKA 30
  50-425 WROCŁAW
  Z dopiskiem „REKLAMACJA”

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. 
 3. W razie niemożności dojścia do porozumienia wskazanego w pkt 2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. 
 4. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi drogą mailową zarejestrowanych Klientów z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Dla zamówień złożonych przed wejściem Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023
Shopping Cart
Scroll to Top